2 to 5

Tijdens de lockdown van 2020/2021 heb ik me teruggetrokken in kelders en zolders en daar in verschillende duo-bezettingen samengespeeld met andere musici.
Na de lockdown kwam ik op het idee om een programma te maken met deze duo’s  .
Dit werd op  27-10-2021 uitgevoerd in Brebl te Nijmegen en tijdens dit concert werden de musici van de duo’s ook gemixt tot trio en kwintet.
*********

Peter Arts van der Zanden: flutes
Esther Aleida: vocals
Barend Tromp: guitar
Fred van Duijnhoven: drums
Eugène Flören: percussion

During the 2020/2021 lockdown I retreated to basements and attics and played there with other musicians in various duo line-ups. After the lockdown I came up with the idea of making a program with these duos .
This was performed on 27-10-2021 in Brebl in Nijmegen and during this concert the musicians of the duos were also mixed into a trio and quintet.