About

 

Peter Arts van der Zanden is fluitist, componist en docent.
Naast klassieke en hedendaags gecomponeerde muziek speelde hij in pop- en jazzgroepen.
Deze verschillende stijlen komen nu samen in zijn solowerken, duo’s en FluteScapes.
In zijn muziek combineert hij regelmatig de verschillende dwarsfluiten met elektronica.
Hierdoor onstaan totaal andere mogelijkheden en een nieuwe klankwereld voor het instrument.

 

Hij speelde concerten voor VPRO en VARA-radio, participeerde op meerdere CD opnames
en gaf concerten in Spanje en Duitsland.
Tot eind 2015 was hij als docent dwarsfluit werkzaam bij verscheidene muziekscholen.

Peter Arts van der Zanden is a flautist, composer and teacher.
In addition to classical and contemporary composed music he played in pop and jazz groups.
These different styles now come together in his solo works, duos and FluteScapes.
In his music he regularly combines the various flutes with electronics and sampled instruments.
This creates completely different possibilities and a new sound palette for the instrument.

 

He played concerts for VPRO and VARA radio, participated in several CD recordings
and gave concerts in Spain and Germany.
Until the end of 2015 he worked as a flute teacher at various music schools.

Peter Arts van der Zanden es flautista, compositor y profesor.
Además de música compuesta clásica y contemporánea tocó en grupos de pop y jazz.
Estos estilos diferentes se juntan en sus obras para flauta solo, dúos y FluteScapes.
En su música combina regularmente las flautas con electrónica.
Esto crea posibilidades completamente diferentes y un nuevo mundo de sonido para el instrumento.

 

Tocó para la radio VPRO y VARA, participó en varias grabaciones de CD y tocó conciertos en Alemania y España.
Hasta finales de 2015 trabajó como profesor de flauta en varias escuelas de música.