Arts van der Zanden & Tromp

St. Nicolaaskapel, Nijmegen

De muziek van het duo Peter Arts van der Zanden (dwarsfluit, altfluit & basfluit) en Barend Tromp (gitaar & 6-snarige bas) is gedeeltelijk gecomponeerd en geïmproviseerd. Het bevat een mooie en vaak verrassende muzikale structuur. Door de melodieën en langzaam veranderende harmonieën plus het gebruik van loops en delay ontstaat er in deze soundscapes een sferisch palet aan klanken.

Augustus 2020

 

The music of the duo Peter Arts van der Zanden (flute, altoflute, bassflute) and
Barend Tromp (guitar and 6 string bass) is partly composed and improvised.
It contains a beautiful and often surprising musical structure.
Through the melodies and slowly changing harmonies
plus the use of loops and delay
arises a spherical palette of sounds in these soundscapes.

 

La música del dúo Peter Arts van der Zanden (flauta, flauta alta, flauta baja) y
Barend Tromp (guitarra y baja de 6 cuerdas) está parcialmente compuesta e improvisada.
Contiene una bella y sorprendente estructura musical.
Las melodías y las armonías que cambian lentamente,
más el uso de loops y delay crean una paleta esférica de sonidos en estos soundscapes.