Arts van der Zanden & van Duijnhoven

CD presentatie_Brebl_10.02.19B

Peter Arts van der Zanden en Fred van Duijnhoven (drums) speelden ruim 30 jaar geleden
een aantal jaren in de groep Wave van saxofonist Jos Engelhard.
Na tal van uiteenlopende muzikale ervaringen kwamen zij op suggestie van Bo van de Graaf in 2017 weer samen, nu als duo.
Fred speelde met de crème de la crème van de Nederlandse Improscene (o.a. Ig Henneman, I Compani,
Ab Baars,Martin van Duijnhoven, JanWillem van de Ham)
terwijl Peter in verschillende ensembles klassieke- en hedendaagse gecomponeerde muziek speelde.
Improvisatie speelt een belangrijke rol in hun muziek waarbij wordt uitgegaan van eigen composities.

Februari 2019

Peter Arts van der Zanden (flute, altoflute, bassflute) and Fred van Duijnhoven (drums)
played over 30 years ago a number of years in the group Wave from saxophonist Jos Engelhard.
After many different musical experiences they came together again in 2017, now as a duo.
Fred played with the crème de la crème of the Dutch Improvisation scene
(among others Ig Henneman, I Compani, Ab Baars,Martin van Duijnhoven, JanWillem van de Ham)
while Peter played classical and contemporary composed music in various ensembles.
Their music is based on own compositions and improvisation is an important part.
CD “Birds’ Song (February 2019)

Peter Arts van der Zanden (flauta, flauta alta, flauta baja) y Fred van Duijnhoven (batería)
tocaron hace más de 30 años en el grupo Wave del saxofonista Jos Engelhard.
Después de muchas experiencias musicales diferentes, se reunieron de nuevo en 2017, ahora como dúo.
Fred tocó con la crème de la crème de la escena de improvisación holandesa
(entre otras Ig Henneman, I Compani, Ab Baars,Martin van Duijnhoven, JanWillem van de Ham)
mientras que Peter tocaba música clásica y contemporánea compuesta en varios conjuntos.
La improvisación desempeña un papel importante en su música, basada en composiciones personales.
CD “Birds’ Song (Febrero 2019)